H. C. Andersen skrev meget andet end eventyr. Han forfattede en lang række digte og småvers, som vi løbende vil udgive her under poesi.

 

Jeg er en Skandinav

"Jeg er en Skandinav!"   H.C. Andersen digt 1837 Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver, I trende Riger er vor Hjemstavn deelt; Men mellem…

Læs mere...

 

Rosenknoppen

Rosenknoppen H.C. Andersen digt 1836 Rosenknop saa fast og rundt, Deilig som en Pigemund! Jeg Dig kysser som min Brud, Yndigt meer Du…

Læs mere...

 

Påskesang

H.C. Andersen skrev i 1836: Paaske-Sang - påskesang. Sangen er en pasion-sang, som en pifferari fra Rom ville synge den under fastetiden. Fasten er…

Læs mere...

 

Henrik Hertz

Mindedigt skrevet februar 1870 I Kunstens Hal nu vaier Sorgens Fane Der, hvor din Rigdoms Caravane drog. Farvel, flyv hen, du Sangens sjeldne…

Læs mere...

 

Michael Wiehe

Mindedigt skrevet i 1864 Det er en Trængsels Tid med Tab paa Tab; Mens Blod er flydt og Blod er til at græde, Gaaer Døden frem mod Kunst og…

Læs mere...

 

Fru A. C. D. Drewsen

Mindedigt skrevet den 23. april 1852 Hun var en Qvinde af et sjeldent Værd, Det Skjønne med sit Hjerte hun omfatted', Skjøndt gammel, fulgte…

Læs mere...

 

Sophie Gade

Mindedigt skrevet ukendt En Moder rives bort fra sine Smaa — Saa ung og livsglad, hun, den Hjerterene! Hun døer! — Det kan Forstanden ei…

Læs mere...

 

Christian Wulff

Mindedigt skrevet i 1856 Den vide Verden Faa kun nævne kan, Der var opoffrende og god som han. Den skjønne Guds-Natur han havde kjær, Og paa…

Læs mere...

 

Adam Holst

Mindedigt skrevet april 1859 Du, dine Forældres Glæde, Saa ung, saa kjærlig og tro, Er svøbt i Dødens Klæde, Indviet i Gravens Ro O, det…

Læs mere...

 

Jonas Collin

Mindedigt skrevet i 1861 En kraftig Villie og et Hjerte stort Og varmt for alt det Herlige og Rette Fik Du af Gud. Du har din Gjerning…

Læs mere...

 

Landgrevinde Louise Charlotte

Mindedigt skrevet den 7. april 1864 I Kongesal, i Armods Stue, Med samme Magt Dødsenglen staaer; Støv bliver Støv, men Aandens Lue Ind til…

Læs mere...

 

Kong Frederik den Syvende

Mindedigt skrevet ukendt Nu kommer Kongens Liig! — Du Folkekære, Du var saa mild og god mod Høi og Lav, Du var saa dansk, som nogen Mand kan…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister 1849

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister Du ved det gamle Eventyr om "Det syngende Træ", kjendt af Mange,  Hvert Blad havde Toner…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – Anton Rée

Fra Andersen til Anton Rée 1851 Vers foran hver enkelt Composition: See Skøiteløberen jager omkring, Han slaaer snart korte, snart lange…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – H.S. Paulli 1851

Fra Andersen til H.S. Paulli 1851 Vers foran hver enkelt Composition: Så vims og urolig, som Maagernes Hær Gaae Tonerne; — Noget man…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – E. Hornemann

Fra Andersen til E. Hornemann 1851   Vers foran hver enkelt Composition: Fra Havdybet klinger det Natten lang, Med lokkende, deilig…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister- Eduard Helsted

Fra Andersen til Eduard Helsted 1851 Vers foran hver enkelt Composition: Han jager afsted med Salernes Flugt; Om Solen end skinner og Alt er…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister- J.P.E. Hartmann

Fra Andersen til J.P.E. Hartmann 1851   Vers foran hver enkelt Composition: Hun sidder derinde og spiller Claveer; Hør Tonerne svulme i…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – Niels W. Gade

Fra Andersen til Niels W. Gade 1851   Vers foran hver enkelt Composition: Igjennem Tanken gaaer en Caravane Erindringer med Smiil og Alvors…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister 1850

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister - 1850 See, Hørren staaer saa slank og fri, Hvor blomstrer hele Flokken! Hver Klokke der har…

Læs mere...