Mindedigte

 

Mindedigte

H. C. Andersen blev, som så mange andre dybt berørt af at få døden tæt ind på livet. Hans indre poet fik ved disse lejligheder luft i en række eftertænksomme vers, der er samlet under titlen “Mindedigte over Afdøde”. Vi har samlet dem her med information om den afdøde.

 

Michael Wiehe

Mindedigt skrevet i 1864 Det er en Trængsels Tid med Tab paa Tab; Mens Blod er flydt og Blod er til at græde, Gaaer Døden frem mod Kunst og…

Læs mere...

 

Henrik Hertz

Mindedigt skrevet februar 1870 I Kunstens Hal nu vaier Sorgens Fane Der, hvor din Rigdoms Caravane drog. Farvel, flyv hen, du Sangens sjeldne…

Læs mere...

 

Fru A. C. D. Drewsen

Mindedigt skrevet den 23. april 1852 Hun var en Qvinde af et sjeldent Værd, Det Skjønne med sit Hjerte hun omfatted', Skjøndt gammel, fulgte…

Læs mere...

 

Sophie Gade

Mindedigt skrevet ukendt En Moder rives bort fra sine Smaa — Saa ung og livsglad, hun, den Hjerterene! Hun døer! — Det kan Forstanden ei…

Læs mere...

 

Christian Wulff

Mindedigt skrevet i 1856 Den vide Verden Faa kun nævne kan, Der var opoffrende og god som han. Den skjønne Guds-Natur han havde kjær, Og paa…

Læs mere...

 

Adam Holst

Mindedigt skrevet april 1859 Du, dine Forældres Glæde, Saa ung, saa kjærlig og tro, Er svøbt i Dødens Klæde, Indviet i Gravens Ro O, det…

Læs mere...

 

Jonas Collin

Mindedigt skrevet i 1861 En kraftig Villie og et Hjerte stort Og varmt for alt det Herlige og Rette Fik Du af Gud. Du har din Gjerning…

Læs mere...

 

Landgrevinde Louise Charlotte

Mindedigt skrevet den 7. april 1864 I Kongesal, i Armods Stue, Med samme Magt Dødsenglen staaer; Støv bliver Støv, men Aandens Lue Ind til…

Læs mere...

 

Kong Frederik den Syvende

Mindedigt skrevet ukendt Nu kommer Kongens Liig! — Du Folkekære, Du var saa mild og god mod Høi og Lav, Du var saa dansk, som nogen Mand kan…

Læs mere...

GermanGreekEnglish