The Story of My Life – Mit Livs Eventyr. Fortsættelse

 

The Story of My Life

– Mit Livs Eventyr. Fortsættelse

Selvbiografien fra Samlede Skrifter fik en fortsættelse, Mit Livs Eventyr. Fortsættelse (1855-1867), som en ’Author’s Edition’ og skulle udkomme på bestilling i Amerika. Selvbiografien blev skrevet ajour med en række optegnelser år for år frem til og med 1867.
Selvbiografien var H.C. Andersens anden officielle selvbiografi, som først blev udgivet på engelsk i den amerikanske udgave af The Story of My Life ved Horace Scudder: Hans Christian Andersen. Author’s Edition. Udgaven kom i 10 bind 1869-71 og er den eneste ”samlede” præstation af Andersens værker på engelsk.
Den udkom senere på dansk i 1877 under titlen H. C. Andersens Samlede Skrifter. Supplement til ”Mit Livs Eventyr.

 

Fortsættelse på opfordring af Scudder

Igennem tiden udtalte H. C. Andersen flere gange selv, at den bedste kilde til at forstå hans forfatterskab var hans egen livshistorie. Som årene gik, indså han kildeværdien af hans omfattende brevkorrespondancer, dagbøger og noter. Hvilket var en af grundene til, at han tog imod opfordringen fra sin amerikanske oversætter Horace E. Scudder til at skrive en fortsættelse af Mit Livs Eventyr, der skulle føres frem fra 1855 til 1867, hvor han blev udnævnt som æresborger i Odense.

 

Annalistisk arbejde

H.C. Andersen skrev selvbiografien i annalistisk stil, hvor hans handlinger og oplevelser nøjagtigt var angivet i en kronologisk rækkefølge. Den annalistiske stil er meget anderledes i forhold til H.C. Andersens arbejde, da selvbiografien ikke rummer samme brug af den eventyrlige fortællerstil.

 

Selvbiografi skrevet på baggrund af breve

Fortsættelsen af Mit Livs Eventyr blev skrevet ajour op til 1867 og blev baseret på H.C. Andersens mange brevudvekslinger med andre forfattere, venner og andet. H.C. Andersen havde for vane at gemme alle sine breve, billetter og andet, som kunne dokumentere hans liv og virke. Dette var til gavn for ham selv ved diverse skriveprocesser, men har også givet eftertiden mulighed for at skabe et klart billede af ham.
Selvbiografiens grundlag er bygget på breve til Lucie og B.S. Ingemann, hvilke i alt tæller 13 breve. Brevene er citeret, uden betænkning og blev omskrevet og forkortede.

 

Tilgængeligt materiale men ejet af Collin

H.C. Andersen skrev allerede i 1860 sit testamente, hvori han ikke havde besluttet sig for en eventuel udgivelse af sine korrespondancer. Til gengæld havde han testamenteret alle sine breve og manuskripter til deling mellem sine to venner Edvard Collin og N.C.L. Abrahams. Kort før hans død tilføjede han til sit testamente, at alle manuskripter og breve kunne udleveres til C. St. A. Bille og Nicolai Bøgh til afbenyttelse, men at materialet var Collins ejendom.

GermanGreekEnglish