Julehilsner til Store og Smaa fra danske Componister

 

Julehilsner til Store og Smaa fra danske Componister

Julehilsen til Store og Smaae fra danske Componister er 6 småvers af H.C. Andersen som indledning til hver af de 6 klaverkompositioner (af komponisterne Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann, Eduard Helsted, Emil Hornemann den Ældre, H.S. Paulli og Anton Rée). Første gang værket udkom var i december 1850. Du kan læse om komponisten og dennes forhold til H. C. Andersen under hver hilsen.

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister 1849

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister Du ved det gamle Eventyr om "Det syngende Træ", kjendt af Mange,  Hvert Blad havde Toner…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – Anton Rée

Fra Andersen til Anton Rée 1851 Vers foran hver enkelt Composition: See Skøiteløberen jager omkring, Han slaaer snart korte, snart lange…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – H.S. Paulli 1851

Fra Andersen til H.S. Paulli 1851 Vers foran hver enkelt Composition: Så vims og urolig, som Maagernes Hær Gaae Tonerne; — Noget man…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – E. Hornemann

Fra Andersen til E. Hornemann 1851   Vers foran hver enkelt Composition: Fra Havdybet klinger det Natten lang, Med lokkende, deilig…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister- Eduard Helsted

Fra Andersen til Eduard Helsted 1851 Vers foran hver enkelt Composition: Han jager afsted med Salernes Flugt; Om Solen end skinner og Alt er…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister- J.P.E. Hartmann

Fra Andersen til J.P.E. Hartmann 1851   Vers foran hver enkelt Composition: Hun sidder derinde og spiller Claveer; Hør Tonerne svulme i…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister – Niels W. Gade

Fra Andersen til Niels W. Gade 1851   Vers foran hver enkelt Composition: Igjennem Tanken gaaer en Caravane Erindringer med Smiil og Alvors…

Læs mere...

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister 1850

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister - 1850 See, Hørren staaer saa slank og fri, Hvor blomstrer hele Flokken! Hver Klokke der har…

Læs mere...

GermanGreekEnglish