Sorø Akademi

H.C. Andersen besøgte ved hver given lejlighed sin ven B.S. Ingemann i Sorø. H.C. Andersen gik gerne de 15 km for at besøge sin ven. B.S. Ingemann blev i 1822 lektor ved Sorø Akademi, senere forstander, og fungerede ved akademiet indtil nedlæggelsen i 1849. Efter B.S. Ingemanns død i 1862 besøgte H.C. Andersen fortsat hans enke.

Adresse:
Sorø Akademi, Akademigrunden, Sorø, Danmark