Palstrup

Palstrup

Under Hans Christian Andersens store Jyllandsrejse i 1859 gjorde han ophold i Viborg og besøgte først Asmildkloster fra d. 2-6. september og dernæst Palstrup gods ved Rødekærsbro fra d. 6-8. september. På Palstrup gods boede Andersen hos Hjalmar Collin. Efter sit ophold i Viborg, rejste H.C. Andersen videre til Silkeborg.

Andersen blev d. 8. september kørt til Silkeborg af Hjalmar Collin. HCA var ængstelig over koleraudbrud i de østjyske byer. Videre d. 10. med vogn over Vejle til Kolding. Over Korsør til Sorø 12. september.

 

 

Venskabeligt brev med digt til Hjalmer

Afsender: Hans Christian Andersen, årstal ukendt, til Hjalmer Collin.
Brevet kan ses hos H.C. Andersens Hus.

Jeg tænker paa Dig saa mangen Stund,
Min egen Hjalmar, Du søde!
Jeg har jo kysset din lille Mund,
Din Pande, de kinder røde.
Jeg hørte Dig sige de første Ord
Jeg maatte dig Afsked sige.
Vor Herre velsigne Dig her paa Jord,
En Engel du er fra hans Rige!

Digtet regnes for at være skrevet til Hjalmer (1834-1897), mens han var spæd. Hjalmer var søn af Gottlieb Collin, som var søn af Jonas Collin. Andersen betegnede sig selv som værende en del af familien Collin. Da Andersen kom til københavn i 1819 havde han en svær tid, men i 1822 blev Jonas Collin ansvarlig for H.C. Andersens uddannelse og pengeforvaring i tre år.
Men Jonas og den unge Andersen udviklede et smukt og familiært venskab, der varede ved. Og det var ikke kun Andersen selv, der betegnede ham som en del af familien. Collin-familien gjorde det også. Efter Jonas’ død blev Andersens og Edvard Collins bånd tættere, hvilket var på trods af op- og nedture.

 

 

Andersen om Palstrup

Om Palstrup skrev Andersen i sin dagbog:
en forsømt gammel fugtig Gaard, man savner en Hustrues ordnende Haand og Aand“,

Dagbog: onsdag 7. september 1859

Koldt Veir; inat græd Huusholderskens Barn, tidlig paa Morgenen lød Madklokken, Folkene kom i Træskoene, stor Støien. Klokken halv 3 kjørt over til Provsten Bendixen, der er Student med mig, Konen Søster til Forpagteren paa Børglum, til Middag var Fru Sporon og von Brachel der var meget hjerteligt, jeg læste; Klokken 9 kjørte Hjalmar hjem til det fugtige Palstrup; hvor Mogens Munk har boet.”

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Adresse:
Viborg, Viborg Viborg Midtjylland