Nørre Vosborg

 

Andersens ophold hos Tang

H.C. Andersen tog afsted på Jyllandsrejsen d.20 juni 1859 og vendte tilbage til Sjælland d. 12. september.  Han startede sin rejse ved at rejse over Korsør-Århus til Silkeborg og opholde sig hos Drewsens til 4. juli. Næste destination var Nørre Vosborg, hvor han var indbudt af etatsråd A.E.M. Tang.

Andersen opholdt sig på Nørre Vosborg fra 5.-21. juli og her afholdte de en fest for ham med over 100 indbudte gæster. Andersens eventyr ”En historie om klitterne” er inspireret af hans besøg hos familien Tang, der ejede herregården på dette tidspunkt. I H.C. Andersens dagbog er det muligt at læse mere om Andersens besøg 5.-21. juli hos Andreas Evald Meinert Tang, om den fest med 100 indbudte gæster til ære for H.C. Andersen, hans udflugt til Vesterhavet og Husby præstegård og om Tangs historier, der lod ham inspirere til ”En historie om Klitterne”.

Andersen skrev et digt under sit ophold, som blev sat op på en tavle i et lysthus i haven.

Jyllandsrejsen videre

Efter Andersens besøg på Nørre Vosborg tog han videre til Fjaltring præstegård og tog en udflugt til Bovbjerg d. 21 juli. Herfra tog han videre til Lemvig d.23. juli ad Limfjorden forbi Struer og Thisted til Ålborg. Videre om den store Jyllandsrejse.

 

 

Om Nørre Vosborg

”[…] engang skal der komme vesterfra en mand svøbt i en blå kappe, som skal bringe tårnet til hældning og fald.” Sådan lød en dunkel spådom om det oprindelige Vosborg. Den blev givet til én af de første kendte ejere, Niels Bugge, i 1300-tallet. Og den viste sig at være rigtig. I 1500-tallet skyllede en stormflod ind over gården, så den sank i jorden, og gården blev aldrig genopbygget på samme sted. Den blev flyttet længere ind i landet, hvor herregården ligger i dag.

Efter Nørre Vosborg blev genopbygget købte to fæstebondesønner fra familien Tang herregården i 1787. Tang-brødrene stammede fra en af Nørre Vosborgs fæstegårde. De var blevet velhavende forretningsfolk. Tang-slægten drev herregården i fem generationer, og de havde fornemt besøg af H.C. Andersen, der besøgte Nørre Vosborg i 1859. I H.C. Andersens eventyr ’Historien fra klitterne’ er det tydeligt, at besøget har sat spor, for han har været meget inspireret af den daværende herremand Andreas E. M. Tangs fortællinger. I eventyret kan man læse en næsten ordret gengivelse af Tangs fortælling om, hvorfor man altid skal drikke snaps til ål. I 2004 købte Fonden Realdania Nørre Vosborg. Herregården drives i dag som kultursted, hotel og restaurant.

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

 

 

 

 

 

 

Adresse:
Nørre Vosborg Hotel og Gastronomi, 35 Vembvej Vemb