Landstedet Constantia i Frederikshavn

 

Landstedet Constantia

H.C. Andersen kom med postvogn til Frederikshavn d. 11 august fra hans ophold i Hjørring hos familien Esbensen. Andersen tilbragte seks dage med indlogering hos C.V. Uldall og hans familie på landstedet Constantia. Landstedet lå lidt uden for byen, og den egentlig beliggenhed for stedet er i dag uvist.
Andersen blev under sit ophold på Børglum Kloster forkølet, og denne forkølelse plager ham under hans ophold i Frederikshavn. Faktisk skulle han have været videre til Skagen efter et par dages ophold, men forkølelsen fik Andersen til at forlænge sit ophold på landstedet.

 

 

God modtagelse i Frederikshavn

Andersen rejste med en lukket postvogn fra Hjørring til Frederikshavn og var under turen alene og forkølet. Men Andersens humør fejlede intet, da han blev hjerteligt modtaget af overauditør C.V. Uldall, der var gift med Rottbølls søster.
Om modtagelsen skrev Andersen i sin dagbog:
Jeg var eneste Passageer og havde saaledes alene hele den lukkede Vogn; forkjølet som altid. -Egnen afvexlende, Kjæmpehøie, smaae Skove; øinede Kattegattet. Saae Skagen, ikke som en Kyst, men snarere, som en hvid Lysning i Horizonten; jeg øinede Fyrtaamet. Tæt uden for Byen kom den unge Hr Uldall standsede Vognen, vi vare ved hans Forældres Landsted Constantia, han fik mig og mit Tøi af, dette bar han selv ind i Haven og jeg blev venlig modtaget af Fruen, siden kom ligesaa Manden. Her er smaae lave, hyggelige Værelser, jeg seer fra mit Vindue en Stump af Kattegattet, og bag Haven Telegraphstænger og høie hedegroede Sandbanker. Her er en guul bidsk Hund.”

 

 

Andersen om Frederikshavn

Andersen skrev om sit ophold til Adolph Drewsen:

Kjære Etatsraad Drevsen!

Fra et af de smukkeste Steder i Danmark, de maleriske Banker ved Bangsbo, tæt ved Frederikshavn, et Punkt hvorfra hele Skagen viser sig som en sneehvid Stribe og jeg øinede det ny Fyrtaarn, sender jeg Dem denne Bouquet Markblomster, dem jeg plukkede for et Par Timer siden. Overauditeur Uldalls som jeg boer hos kjørte mig der hen, det er min første Udflugt, siden jeg kom / til Frederikshavn; jeg har ligget til Sengs været meget angrebet; mit Bryst er endnu daarligt og jeg har lidt Feberkulde, men desuagtet, Lægen siger jeg tør vove det, gaaer jeg, om Gud vil, imorgen til Skagen og bliver der til Fredag; den unge Hr Uldall følger med; Faderen kjører os Halvveien, siden tager jeg Extrapost, man venter mig med megen Hjertelighed dernede hører jeg. De maa endelig besøge Frederikshavn og see dette Pragt Exemplar af dansk Deilighed, det har Havet og dertil al Silkeborgs Skjønhed. Gid mine Blomster naar de komme til Dem see saa godt ud som de gjør i dette Øieblik i den røde Aftensol, de sige Dem at jeg hjerteligt tænker paa Dem og alle Deres; Jette Collin har vel mældt om mig, af mit sidste Brev til hende.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen af Brevets anden Side:] Fru Hanne og Sophie Rørby hilse!

Adresse:
Frederikshavn, Frederikshavn Frederikshavn Nordjylland