Under rejsen fra Randers

Under rejsen fra Randers

Andersen havde været i Skagen tidligere på Jyllandsrejsen, og rejste fra Skagen til Ålborg. Siden rejste han fra Ålborg til Randers d. 25. august 1859.
D. 28. august rejste Andersen fra Randers til Hjermind præstegård, nær Bjerringbro. Det var på denne rejse i karet, at han skrev digtet, som siden er at finde i flere danske salmebøger.
Det var også på denne rejse, at Andersen bl.a. mødte biskop Otto Laubs datter, Louise Magdalene, som han blev betaget af.

 

 

Jylland mellem tvende Have

Inden Andersen drog ud på den store Jyllandsrejse, havde han rejst Europa tyndt. Andersen skulle eftersigende have set Danmark i et nyt lys efter, hvor mulighederne var mange. Sangen ”Jylland mellem tvende Have” blev skrevet af H.C. Andersen under en karettur mellem Randers og Bjerringbro.
I digtet beskriver H.C. Andersen Jylland som en ærefrygtindgydende og storladen oplevelse. Andersen sammenligner Jylland med en runesten som kløver de to have: Kattegat og Skagerrak, og henviser til de runesten, som vikingerne anvendte som gravsten. Andersens beskrivelse af Jylland heder og natur er malende. Andersens beskriver den jyske naturs forskelligartethed som smuk og mangfoldig.

I digtet varsler Andersen, at en ny tid vil komme. Det er forholdet til naturen, som han mener, vil ændre sig. Andersens digt er tidstypisk i sin beskrivelse af Jyllands landsskab, jævnført med romantikkens guldalder, men det er denne typiske tilgang, han mener vil ændre sig. Andersen spår om den kommende industrialisering, hvor små landbrug vil blive afløst af større landbrug, og hvor damptoget vil indtage landet.

Naturen har altså tidligere stået mere eller mindre uberørt, og dette, spår Andersen, vil ændre sig med en menneskelig indgriben. Andersen skriver: ”Skynd Dig, kom, om føie Aar, Heden som en Kornmark staaer!”, hvilket er en opfordring til alle om at skynde sig at få set heden, inden den ville blive opdyrket til en kornmark.

Efter originalmanuskriptet 1859 Jylland
Jylland, mellem tvende Have
Som en Runestav er lagt,
Runerne er Kjempegrave
Inde midt i Skovens Pragt,
Og paa Heden Alvors stor,
Her hvor Ørknens Luftsyn boer.Jylland du er Hovedlandet,
Høiland med Skov Eensomhed,
Vildt i Vest med Klittag Sandet
Løfter sig i Bjerges Sted,
Østersø og Nordhavs Vand
Favnes over Skagens Sand.Heden, ja man troer det neppe,
Men kom selv, besee den lidt,
Lyngen er et pragtfuldt Teppe,
Blomster mylre milevidt.
Skynd Dig, kom, om føie Aar,
Heden som en Kornmark staaer!Mellem rige Bøndergaarde
Snart Dampdragen flyve vil;
Hvor nu Loke sine Hjorde
driver, Skove voxe til.
Britten flyver over Hav,
Gjester her Prinds Hamlets Grav.Jylland mellem tvende Have,
Som en Runestav er lagt,
Fortid mæle dine Grave,
Fremtid folder ud din Magt.
Havet af sit fulde Bryst
Synger høit om Jyllands Kyst.

H.C. Andersen

Illustreret Tidende 1860 Jylland
Jylland mellem tvende Have
Som en Runestav er lagt,
Runerne er Kæmpegrave
Inde midt i Skovens Pragt
Og paa Heden alvorsstor,
Her hvor Ørknens Luftsyn boer.Jylland, Du er Hovedlandet,
Høiland med Skov-Eensomhed!
Vildt i Vest med Klittag, Sandet
Løfter sig i Bjerges Sted;
Østersø og Nordhavs Vand
Favnes over Skagens Sand.Heden, ja man troer det neppe,
Men kom selv, besee den lidt!
Lyngen er et pragtfuldt Teppe,
Blomster mylre milevidt.
Skynd Dig, kom! om føie Aar
Heden som en Kornmark staaer.Mellem rige Bøndergaarde
Snart Dampdragen flyve vil;
Hvor nu Loke sine Hjorde
Driver, Skove voxe til,
Britten flyver over Hav,
Gjester her Prinds Hamlets Grav.Jylland mellem tvende Have
Som en Runestav er lagt,
Fortid mæle dine Grave,
Fremtid folder ud din Magt;
Havet af sit fulde Bryst
Synger høit om Jyllands Kyst.

H.C. Andersen

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:
Randers, Randers Randers Midtjylland