Hotel du Nord Hjørring

Hotel du Nord Hjørring

Under H.C. Andersens store Jyllandsrejse i 1859 tilbragte han et enkelt døgn i Hjørring efter at have tilbragt 11 dage på Børglum kloster, og de efterfølgende seks dage i Frederikshavn.
Egentligt var turen til Hjørring en lille afstikker på vejen til hans endelige mål, som var Skagen – men i Andersens optik var det de små ting, som gjorde forskellen og disse ting, som gjorde store indtryk på ham og hans skriveri.
Læs mere om den store Jyllandsrejse.

 

 

Hotel du Nord

Andersen blev kørt til Hjørring fra Børglum Kloster af Rottbøll, hans søster og nevø d. 10. august og ankom ved middagstid. Andersen skrev i sin dagbog om Hjørring: ”en lille kringlet By med Alee Hovedgaden”. Straks efter sin ankomst blev han indlogeret hos amtsmanden, Frederik August Esbensen, i det som Andersen kaldte ”Hotel du Nord”. Andersen spiste middag hos Esbensen og hans kone i anledning af konens fødselsdag, hvor flere andre gæster også var blevet indbudt og spiste med.
Selskabet gik siden tur i ”Anlæget”, Christiansgave, der havde ”Skygge og Afvexling”.

 

 

Kort tur, stor oplevelse

Andersen havde under sin tur på Børglum Kloster været plaget af forkølelse og havde egentlig ytret at ville gå tidligt i seng, men værten for Hotel du Nord havde arrangeret aftenen forud.
Andersen skrev i sin dagbog, at Esbensen afslørede, at der om aftenen ”af flere Damer og Herrer vilde blive bragt [ham] en Serenade”. Derfor måtte Andersen vente oppe til omkring kl. 21.30, hvor ”en Deel af Byens Indvaanere” ventede på ham nede i Hotel du Nords have. Haven var oplyst af kulørte lamper og ved Andersens ankomst sang de en sang, der var skrevet af redaktøren ved Hjørring Amtstidende, Camillo Bruun. Efter sangen holdt provst Diørup tale: ” en lang, Hædrende Tale” om H.C. Andersens eventyr som var læst i Keiserens Slot og i den fattige Stue.

H.C. Andersen var beæret over oplevelsen, det viste sig, da han skulle takke for både sang og de pæne ord. Hans stemme ændrede nemlig toneleje. Selv skrev han i sin dagbog: ”saa bevæget at Stemmen flere Gange slog over.”

 

Camillo Bruuns sang til H. C. Andersen ved hans besøg i Hjørring den 10. august 1859.

Teksten blev gengivet i Hjørring Amtstidende dagen efter.

 

“Velkommen hid, du danske Skjald,

Vi hilse Dig med Hjertets Stemme;

Alt som Du virked’ i dit Kald

Du blev i vore Hjerter hjemme;

Du tolked’ os i mangen Bog

Dit eget Hjertets varme Sprog,

Hvad Under da, at Brystet slog

Da vi Dig vidste i vor Midte.

 

Hans Christian Andersen, modtag

Den simple Hyldest, her Du finder,

Og lad den i dit Hjertelag

Faa Plads iblandt de gode Minder.

Maaske til vore jydske Byer

Du dragen er paa Eventyr;

Maaske en venlig Fee Dig flyer

Et Tryllestof fra vore Klitter.

 

Smaablomsterne i Hedens Lyng

Fortalte Dig vist Et og Andet,

Selv Marehalmen raabte: syng!

Og gav Dig Nyt fra Flyvesandet.

Og hist ved Vesterhavets Kyst

Forstod Du Bølgens vilde Røst:

Imens for Andre Alt var tyst,

Du fik saa meget Smukt at vide.

 

Syng for os Alt hvad Du har hørt

Og lad Din Tone lyde længe;

Som før, vi skulle lytte rørt

Og glade til din harpes Strenge.

Ja lev og virk, Du danske Skjald!

Virk trøstig i dit høie Kald,

Saa er der Fryd i Musers hal

Og Fryd hos dem for hvem Du synger”

 

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Adresse:
Christiansgave - Hjørring, Hjørring Hjørring Nordjylland