Hesselagergaard Gods

Hesselagergaard Gods åbnede dørene for H.C. Andersen. Godset lod Andersen, ligesom andre slotte og herregårde, tage del i deres familieliv og de lod ham underholde med oplæsning, klip, tegninger og selskabslege.

H. C. Andersen rejste meget, både uden- og indenlands, men i årene efter 1830 yndede han at besøge danske slotte og herregårde – gerne årligt. Disse rejser og ophold betød rekreation og arbejdsro for digteren og flere af hans eventyr og litterære værker har hentet inspiration fra hans ophold.

 

Hesselagergaard Gods

Det Hesselagergaard Gods, som vi kendr det i dag, blev opført af kansler Johan Friis i 1538-48, og godset var i familiens eje til 1682, hvor det blev frasolgt. Bygmesteren på projektet var Morten Bussert, mens kunstneren til malerierne i Hjortesalen er Jacob Binck. Men Hesselagergaard blev første gang nævnt i 1200-tallet som krongods i Kong Valdemar II’s jordebog.

Hesselagergaard Gods skiftede hyppigt ejer efter Friis-familie solgte godset. Gennem 1700-tallet og frem til 1802 skiftede godsets skøde hænder, som folk skiftede underbukser, men i 1802 og frem til 1904 var godset ejet af Dons-familien. Kammerherre Castenskiold til Borreby i Sydsjælland købte i 1904 godset for at give det til sin datter Bertha – Bertha var kone til baron Axel Blixen-Finecke, og herfor har godset været i Blixen-familiens eje.

Læs mere om Hesselagergaard her

 

 

Adresse:
Hesselagergårdsvej 20, 20 Hesselagergårdsvej Hesselager