Skagen og Brøndums Hotel

 

Turen til Skagen med Uldall

Skagen og Brøndums Hotel blev målet for C.V. Uldall og Andersen under den store Jyllandsrejse i 1859 efter Andersens ophold på Børglum Kloster.

C.V. Uldall og hans søn kørte Andersen fra Frederikshavn til Jerup som led i HCAs store Jyllandsrejse. Da selskabet fra Frederikshavn kom til Jerup, blev Andersen og Uldall af en bonde kørt til Skagen langs med strandkanten. På turen sad Andersen i den side af vognen, der vendte ud mod vandet.
Andersen tilbragte to dage i Skagen, fra d.17. til d.19. august, hvorefter han rejste fra Skagen igen over Frederikshavn og Sæby til Ålborg. Rejsen fra Skagen og til Ålborg tog to dage, Andersen ankom nemlig i Ålborg d.21.

 

Skagen og Brøndums Hotel

Da Uldall og Andersen kom til Skagen blev de indlogeret på ”Vertshuset”, Brøndums Hotel. Egentlig var Andersen blev indbudt til at bo hos byfogeden, pastor Bruun, men eftersom Uldall var med, endte de med at bo i den anden ende af Skagen.

H.C. Andersen var ikke vildt begejstret for servicen på Brøndums, men hans følgeskab fejlede ikke noget, og det samme gjaldt for omgivelserne ved Skagen. Under sit ophold så Andersen Grenen, fyrtårnet og Gammel Skagen, og om sine indtryk af Skagen skrev Andersen i sin dagbog:
Gaderne ere indhegnede med Snore bagved ligge smaa Kartoffel Agre, eller Pletter med Korn; Espalie af tørrede Fisk udenfor Husene, paa disse Skibstømmer benyttet, hist og her et lille Skuur, hvis Tag er Skroget af en Baad. Gaden med dybt Sand, Byen uendelig lang; med Klitter, Kartoffelager og Kornager, Børn sove i Sandet“.

 

 

Andersens oplevelse af turen

Om turen fra Frederikshavn til Skagen skrev Andersen blandt andet i sin dagbog, at de så frugtbare kornmarker og sandede veje, hvad han måtte betale for at blive fragtet og hvad han oplevede:
[…]frugtbare Kornmarker strakte sig rundt om; da Chauceen endte kom vi paa dybe sandede Veie, der løb som de vilde, hist og her var dog Eeg i Krat; vi naaede Jerup hvor Consul Kall havde anviist mig en Gaardmand Lars Nielsen til at kjøre til Skagen for 3 Rdlr. Konen vilde lave os Kaffe, havde skaaret Smørrebrød til os men vi havde Skinke og Kyllinger med fra Fru Uldal, Conjak og Madera, vi fik et kosteligt Maaltid; Veiret var mageløst godt, stille og Solskin; kjørte nu med Bonden ligened til Stranden og her gik det som var det en Amphiebiereise halv i Vandet, halv paa Landet, Carl Uldal var meest paa det Tørre jeg ude i Kattegattet, Vandet stænkede op, vi kjørte i Brændingen havde tilvenstre kun de lave Klitter, til høiere det aabne Hav med 16 Seilere. Bredden laae med opskyllede Medusaer, som Geleer fra en Restauration, Døningen dannede enkelte Steder Brænding ogsaa Malstrømme; smaa Concyllier, ellers kun den hvide Sandbund, snart kom Skagens Kirke frem saa Fyrene. Vi holdt uden for Byfogedens Bolig, Hr Hofmeier sagde mig at jeg var indbudt at boe hos Pastor Bruun, men da jeg nu havde een med tog jeg til Vertshuset der var heelt ude i den anden Ende af Byen.”

 

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

 

Adresse:
Brøndums Hotel, Skagen DK 9990