Fjaltring præstegård

 

Fjaltring præstegård

Andersen opholdt sig på Nørre Vosborg i perioden 5. – 21. juli under hans store Jyllandsrejse i 1859. D. 21 juli tog H.C. Andersen videre og lod sig indlogere på Fjaltring præstegård. Derfra tog han på udflugt til bl.a. Bovbjerg, Holstebro, Husby og Rammedige.
D. 23. juli rejste han videre, for Andersen havde udtænkt sig mange stop og gøremål for Jyllandsrejsen. H.C. Andersen rejste videre til Lemvig ad Limfjorden, forbi Struer og Thisted til Ålborg. Det er muligt at se Andersens rute for den store Jyllandsrejse her, og læse mere om Jyllandsrejsens mange stop og oplevelser.

Herfra tog han videre til Lemvig d.23. juli ad Limfjorden forbi Struer og Thisted til Ålborg. Videre om den store Jyllandsrejse.

 

 

Andersens dagbog

Dagbogen 21. juli 1859


Torsdag 2 I Imorges Klokken 4 vaagnede jeg havde en qvalm Hoste der varede over en Time. Forlod Nørre Wosborg Klokken henimod 10, hele Familien paa lille Mathilde nær fulgte vi kjørte til Fjaltring Præstegaard hvor Præsten Harboe boer; jeg fik Logie over et Loft der stinkede af torrede Fisk, men VæreIset var reent og næt, som en Blomst.

Vi kjørte nu 3/4Miil ud til Bovbjerg hvor en Obelisk for Frederik den 6 staaer med Kobberindskriften er pillet ud, jeg skrev mit Navn der. Bovbjerg strækker sig vist en halv Miil, Vandet har ædt ind, som man med store stærke Tænder kan bide ind i et Smørrebrød, Gruus, Leer og Mergel er Bestanddelene; der dannedes Formationer som M øens Sommerspiir; Jordskorpen var flere Steder revnet, noget sjunket, Alt truede med at falde og vil falde. Damerne steeg ned til Stranden men der var langt til Opkjørsel Stedet og saa blev jeg oppe hvor vi saae til Kirken ved Vestervig. Vi kjørte nu tilbage. Paa Kirkegaarden i Fjaltring laae en fransk strandlet Capitain, Jernkjæderne fra hans Skib, dannede Rækværk om Graven. En 22aarig strandet Matros laae her, jeg lagde en Krands paa hans Grav og pyntede den. Kirken venlig med en Copie af Carlo Dolci[s] Christus af Frøken Harboe. I Præstegaarden spøger en død Capitain og hans hvide Hund som ere myrde der. Træt og inderlig kjed af at vi ikke kunde faae Thee og jeg iseng.

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:
Fjaltring Kirke, 1 Rubyvej Lemvig