Børglum Kloster

 

Andersen i Ålborg

Andersen besøgte Børglum Kloster i Nørre Sundby under den store Jyllandsrejse i 1859, efter han havde besøgt Ålborg.
I Ålborg havde Andersen været gæst hos stiftamtmand Fritz Dahlstrøm, tog Andersen videre d. 30. juli ved at sejle med pram over Limfjorden til Nørresundby og blev afhentet af godsejer Christian Michael Rottbølls vogn og kørt til Børglum Kloster. Han opholdt sig på Børglum Kloster fra d. 30. juli til 10. august.

Under sit ophold på Børglum Kloster oplevede Andersen spøgerier. Dem skrev han om i “fortsættelsen af Mit Livs Eventyr“.

Børglum Kloster udstilling den indemurede pigeBørglum Kloster møllenBørglum Kloster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børglum Kloster og spøgelserne

Om sit ophold på Børglum Kloster skrev Andersen:

Jeg fik et godt Værelse, hvor Biskop Kierkegaard har ligget og seet Spøgelser, en Skare Kanniker
(dagbogen dags dato).

[…]

Det Første, jeg nu havde at gjøre var at […] undersøge Værelset fra Gulv til Loft; ja jeg gik ud i Gaarden, betragtede nøie alle Omgivelser og kravlede op til Vinduerne for at komme efter, om Stedet egnede sig til at arrangere Spøgelse-Scener; jeg vidste ikke, om man her, ligesom paa andre Herregaarde, rigtignok i min tidligste Ungdom, havde Morskab med at arrangere spøgefulde Nattescener. Men jeg opdagede Intet, og jeg sov den Nat og flere Nætter i Ro og Tryghed.
En Aften kom jeg tidligere tilsengs end sædvanligt og vaagnede nu kort efter Midnat med et underligt Kuldegys; jeg følte mig uhyggelig tilmode, tænkte paa de omtalte Spøgelser, men sagde til mig selv, hvor taabelig dog denne Frygt var, hvorfor skulde her de hvide Kanniker vise sig for mig. Havde jeg ikke, da jeg endnu levede i Uvished om Henriette Wulffs Død, bedet inderligt til Gud, at det maatte forundes mig, om Sligt var muligt, at erholde et synligt eller hørligt Tegn paa, at hun var mellem de Henfarne; men Intet viiste sig, Intet fornam jeg.
Disse Tanker løftede mig ud af min Betagethed, men i samme Øieblik saae jeg i den bageste, mørkeste Deel af Værelset en Taageskikkelse som et Menneske. Jeg saae og saae, det isnede gjennem mig; det var ikke til at holde ud. Jeg har en dobbelt Natur: Frygtsomhed og Trang til at vide og forstaae. Jeg sprang ud af Sengen, løb mod Taagebilledet og saae nu nærved, at den blanke, ferniserede Dør, hvis to fremspringende Afsatser bleve belyste fra et Speil, der igjen gjennem Vinduet fik Lys fra den klare Sommernat, formede nogenlunde en Menneskeskikkelse. Det var Spøgeriet, jeg saae paa Børglum”

H.C. Andersen skrev i selvbiografien om to andre spøgerier, han har oplevet, men som begge på samme vis finder en naturlig forklaring. En ældre præsetenke, som han engang fortæller en af historierne til, bliver dybt skuffet over opløsningen af det interessante spøgeri: “Hvor kunde dog De, som er en Digter, nænne at løse saadant op til Ingenting!”).

Børglum Kloster H.C. Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemurede kærlighedsduer

På egnen omkring Børglum Kloster, er et sagn om de elskende indemurede.

En herremand kom hjem efter at have været i krig for kongen og fandt sin hustru i armene på slottets forvalter. Hustruen og forvalteren blev som straf murret inde. Under et uvejr i 1816 styrtede en vinduespille ned, og afslørede et hemmeligt rum i væggen. Det hemmelige rum indeholdt menneskeknogler, der smuldrede ved berøring. Historien om de indemurede elskende forklarer måske mange beretninger om spøgerier i netop denne del af slottet.

 

 

Ludvig og Julemanden

Julekalenderen, Ludvig og Julemanden, foregår på Børglum Kloster ved Hjørring. Julekalenderen er en familiejulekalender, som blev vist på TV2 i 2011. Julekalenderens historie har særligt taget Børglum Klosters spøgelseshistorier til sig.

Resumé

Drengen Ludvig (Thomas Norgreen), flytter sammen med sin familie ind på Børglum Kloster, inden de skal rejse videre til udlandet og bo på grund af faderens arbejde. Ludvig er overbevist om, at der ligger en værdifuld skat gemt et sted på klosteret, og han går i gang med at lede efter skatten, så familien kan få penge nok til at blive boende, og undgå at rejse til udlandet og samtidig få mere tid sammen. På samme tid i Grønland har julemanden Nicholas (Lars Hjortshøj) fået nok af stress og jag og flygter i sin kane til selvsamme Børglum Kloster, hvor han voksede op for mere end 500 år siden. Børglum huser desuden fire spøgelser, bl.a. ”Stygge Krumpen”, der spilles af Andreas Bo.

Børglum Kloster taget Børglum Kloster julemandstøj

Børglum Kloster rekvisitter fra julekalenderen

Børglum Kloster Ludvig og Julemanden, Julemandens fangehul

Børglum Kloster fangehul

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

 

 

Adresse:
Børglum Kloster Kirke, 255 Børglum Klostervej Løkken