Bakkehuset

akkehuset er i dag et litterært og kulturhistorisk museum, der er indrettet i den lejlighed, hvor H.C. Andersen havde sin gang. Dengang var Bakkehuset ejet af professor og teaterdirektør Knud Lyne Rahbek og hans hustru, Kamma. Ægteparret boede der fra 1802 til de døde i 1829 og 1830.

Bakkehuset er Frederiksberg ældste bygning fra 1620’erne, og husets navn henviser til beliggenheden på Valby Bakke , København. Undertiden har huset haft mange funktioner og bl.a. også været kaldt for Rahbekske Mindestuer. Navnet stammer fra dengang, hvor huset var en kro og Knud Lyne Rahbek var fast gæst. Knud Lyne Rahbek var professor og teaterdirektør.
Hans hustru, Kamma Rahbek, holdte salon i Bakkehuset i den danske guldalder, og i denne tid var hjemmet sted for tidens kunstneriske og idéhistoriske strømninger. Kamma interesserede sig for den nye kunst fra Romantikken, mens Knud nærede en lidenskab for oplysningstidens idealer. I denne tid holdte H.C. Andersen af at besøget Bakkehuset, og han beretter flere steder i sine værker om sin tilknytning dertil.
Bakkehuset blev efterfølgende lejet ud til sommergæster fra Købehavn efter Rahbekkernes tid og senere opkøbt til andre formål. I det 19. århundrede blev husets vestlige og nordlige fire fløje revet ned pga. forfald, mens de bygninger, hvori Rahnekkerne havde boet, blev stående.
I 1925 åbnede De Rahbekske Mindestuer, i 1950’erne blev Bakkehuset nyindrettet ud fra oplysninger fra Rahbekkernes samtid og sådan står huset i dag.
Museet har til formål at give et levende indtryk af det privathjem, hvor mange af guldaldertidens store forfattere, kunstnere og videnskabsmænd kom på visit, og som kombinerede strømninger fra Oplysningstiden og Romantikken.

 

Adresse

Bakkehusmuseet
Rahbeks Allé 23
1801 Frederiksberg C
Tlf. 33 31 43 62

Åbningstider

Tirsdag til søndag kl. 11-16. Mandag lukket.

Priser

Voksne (over 16 år): 40 kr.
Pensionister: 40 kr.
Studerende: 40 kr.
Grupper (over 10 pers.): 30 kr.
Børn (til og med 16 år): gratis
Skoleelever + lærere (til og med gymnasiet): gratis
Årskort 75 kr. Årskortet er personligt, men kan bruges som gave. Billedlegitimation skal vises ved brug af årskortet.

Omvisninger

Grupper i åbningstiden tirsdag-fredag: 500 kr.
Grupper udenfor åbningstid og i weekenden: 600 kr.
Folkeskole- og gymnasieklasser: 300 kr.

Garderobe på eget ansvar. Fotografering tilladt uden brug af blitz.

Handicappede

Adgang til museet med kørestol kan foregå via naboejendommens indkørsel. Museet har elevator og handicaptoilet.

Adresse:
Kammasvej 6, 1748 København, Danmark